کمیته پدافند غیر عامل شهری


اهداف


از زمان آغاز شهرنشینی، تمهیدات دفاعی از ملزومات پایه در ساختار شهرها بوده، بطوری‌که راهبرد دفاعی یکی از شاخص‌های شکل‌گیری، مکانیابی و توسعه شهرها در مقابل تهاجمات و تهدیدات مختلف بوده است. این درحالیست که امروزه با توسعه علوم و تکنولوژی و همچنین تغییرات موجود در ماهیّت تهدیدات، راهکارهای دفاعی سده‌های گذشته در تامین امنیّت شهر و شهروندان کارآیی نداشته و دفاع از مردم نیازمند بکارگیری ابزارها و روش‌های نوینی است که باید با نیازهای دفاعی متناسب باشند.

از اینرو ، در عصر فناوری ارتباطات و اطلاعات که با عدم قطعیت، نوآوری و تغییرات سریع همراه است، ضرورت دارد نسبت به تحولات و چشم‌ انداز آینده شهرها ، برنامه ریزی مناسبی صورت گیرد. زیرا پیچیدگی و چند بعدی بودن مسایل شهر با رشد فناوری و مباحث جهانی شدن به مراتب بیشتر شده و عدم قطعیت شرایط و احتمال وقوع آینده های گوناگون بر دشواری تصمیم‌ گیری در مسایل شهری افزوده است. در چنین شرایطی تصمیم‌ گیری برای مسایل شهری و برنامه ریزی برای آینده به مراتب دشوارتر شده است. به ‌علاوه ضرورت مشارکت ذی نفعان در ترسیم آینده های مطلوب و تدوین چشم اندازهای شهری بر اساس نظرات آنها، از دیگر چالش ‌های پیش روی برنامه‌ ریزی شهری معاصر است.


 

 

 

اعضاء کمیته  پدافند غیرعامل شهری

 

دبیر کمیته دکتر فتح الله شمسایی


.

.

.