کمیته مدیریت و حکمروایی شهری

 

سیر پر تحول و شتاب توسعه شهری و تغییر در نظامات عملکردی آن  واقعیتی است غیر قابل انکار. با افزایش سریع در نرخ جمعیت شهری و بالارفتن سرعت جابجایی جمعیت در تراز بومی و منطقه ای ساختار شهرها در کشور در معرض دگرگونی های وسیع قرار گرفته اند. مطالعه و ارزیابی از روند کنونی و اتخاذ سیاست و روشهای کنترل و نظارت و نیز بسط و گسترش راههای جدید مدیریت فضاهای شهری از جمله اهداف مراکز پژوهشی و راهبردی در امور شهری تلقی می شوند. فضاهای شهری گذشته از مسائل و معضلات گسترده ای که در ابعاد اجتماعی و اقتصادی و محیطی با آن روبرو هستند مستلزم اعمال و اجرای روشهای درست و مطلوب مدیریت و نظارت شهری است. حکمروایی شهری عبارت است از همگرایی نهادهای مختلف رسمی و غیر رسمیو و ادغام منابع و سرمایه های آن ها در جهت اعمال تدابیر پایدار در مدیریت یکپارچه شهری. افزایش شکاف فضایی در کلانشهرهای کشور به ویژه تهران نتایج تهدید کننده ای را با خود همراه دارد. از جمله اهداف تثبیت و توسعه نظام جامع حکمروایی شهری سیاست گذاری و برنامه ریزی به منظور ایجاد نظام متعادل شهری است. در شرایط کنونی اقدامات و برنامه های شهری پراکنده و متعددی در سطح نهادها ها و شوراهای شهری در دست اقدام است. بازبینی سیاست ها و روش های فوق و اسیب شناسی موانع راهبردی و اجرایی آن از اهداف مهم کمیته  مدیریت و شهری است. 

اعضاء کمیته: مدیریت شهری و حکمروایی  کلانشهری

 

دبیر کمیته دکتر سید یعقوب موسوی

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

گروه / دانشکده

دانشگاه

تخصص

ایمیل

لینک صفحه رزومه

1

میثم بصیرت

استادیار

دانشکده شهرسازی

دانشگاه تهران

مدیریت و حکمروایی کلانشهری

mbasirat@ut.ac.ir

https://rtis2.ut.ac.ir/cv/mbasirat

2

غلامرضا  کاظمیان

دانشیار

دانشکده حسابداری و مدیریت

دانشگاه طباطبایی - مدیرکل دفتر طرح های کالبدی وزارت راه و شهرسازی

مدیریت شهری

kazemian@atu.ac.ir

http://simap.atu.ac.ir/cv/6097235/

3

ایرج اسدی

دانشیار

دانشکده هنر و معماری

دانشگاه مازندران

مدیریت شهری

i.asadie@umz.ac.ir

https://rms.umz.ac.ir/~iasadie/

4

حجت الله میرزایی

دانشیار

دانشکده اقتصاد

دانشگاه علامه طباطبایی

 

 

 

5

اشرف رحیمیان

استادیار

مدیریت

دانشگاه پیام نور استان البرز

 

مدیریت

 rahimiyan2001@yahoo.com

 

https://cv.pnu.ac.ir/HomePage/ashraf.rahimian