کمیته محیط زیست و توسعه پایدار شهری

 

امروزه از جمعیت 7.7 میلیاردی جهان، 55% در نواحی شهری زندگی میکنند طبق پیش بینی ها، جمعیت جهان در سال 2050 به 9میلیارد و نرخ رشد شهرنشینی به 68% افزایش می یابد. در ایران امروزه، حدود 74% از جمعیت 80 میلیونی، در شهرها زندگی میکنند. تا سال 2030، جمعیت ایران در مرز 100 میلیون نفر قرارگرفته، و ناپایداری توسعه شهری کنونی افزایش خواهد یافت. فشار فزاینده برای، توسعه و اسکان و اشتغال جمعیت، مصرف منابع طبیعی و انرژی، شهرها را به اصلی ترین کانونهای بحرانهای محیط زیستی تبدیل میکند. بزرگترین چالش شهرهای آینده ایران، اثرات تغییر اقلیم بر منابع آب و پوشش گیاهی، وقوع سیلابها و فرسایش خاک، کاهش تنوع زیستی، افزایش پسماندها و آلاینده های آب و خاک و هوا، تهدید سلامتی شهروندان و تخریب اکوسیستم های طبیعی ناشی ازتوسعه تکنولوژیهای جدید خواهد بود.  بنابراین ضرورت تغییر جهت به سوی توسعه پایدار شهری امری آشکار است. شهرهای پایدار آینده نیازمند داشتن برنامه و چشم انداز روشن، هم آرمانی و هم واقعگرایانه، برای رسیدن به اهداف توسعه پایدار، تامین عدالت بین نسلی و محیط زیست پاک برای رشد و بالندگی نسل فعلی و نسل های آینده اند. چارچوب این چشم اندازسازی برای کارآمدی، قطعا بایستی بر تحلیل علمی استوار باشد.


 

اعضاء کمیته  محیط زیست و توسعه پایدار شهری

دبیر کمیته دکتر محمدرضا مثنوی

  

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

گروه / دانشکده

دانشگاه

تخصص

ایمیل

لینک صفحه رزومه

1

دکتر احمدرضا یاوری

دانشیار

برنامه ریزی محیط زیست

دانشگاه تهران

محیط زیست کوهستان-برنامه ریزی محیط زیست

ayavari@ut.ac.ir

https://rtis2.ut.ac.ir/cv/ayavari/?lang=en-gb

2

دکتر علی ترابیان

استاد

مهندسی محیط زیست

دانشگاه تهران

مهندسی عمران-

آب و فاضلاب

atorabi@ut.ac.ir

https://rtis2.ut.ac.ir/homepage/atorabi/?ac=article

3

دکتر اسماعیل صالحی

دانشیار

برنامه ریزی محیط زیست

دانشگاه تهران

برنامه ریزی شهری

tehranssaleh@ut.ac.ir

https://rtis2.ut.ac.ir/cv/tehranssaleh/?lang=en-gb

4

دکتر بهرام ملک محمدی

دانشیار

برنامه ریزی محیط زیست

دانشگاه تهران

مهندسی عمران- منابع آب

malekb@ut.ac.ir

https://rtis2.ut.ac.ir/cv/malekb/?lang=en-gb

5

دکتر علی عسگری

دانشیار

مدیریت سوانح در شرایط اضطرار

York University-Canada

Emerging disaster and Emergency management

asgary@yorku.ca

 

http://www.yorku.ca/asgary/

6

مهندس محمدرضا درویش

مربی پژوهش

محیط زیست

موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور

محیط زیست

Darvish100@gmail.com

 

http://mohammaddarvish.com/desert/about