کمیته های کنگره

 .....................................................................................................................................................................................

 

 

کمیته زیرساخت­های شهری

دبیر کمیته جناب آقای دکتر محمدمهدی عزیزی

 

محورها

 

-         شبکه ارتباطی، حمل و نقل و ترافیک شهری

 

-         تاسیسات شهری (آب، فاضلاب، برق و غیره)

 

-            مدیریت یکپارچه زیرساخت­ها

 

-              تجهیزات شهری

 

 

 

اعضاء کمیته:

دکتر زبردست (استاد دانشگاه تهران)، دکتر کرمانشاهی (استادیار دانشگاه تهران)، دکتر تابش (استاد دانشگاه تهران)، دکتر پرچمی (استاد دانشگاه تهران)

 

 

 .....................................................................................................................................................................................

 

 کمیته برنامه­ ریزی شهری

دبیر کمیته جناب آقای دکتر محمدحسین شریف زادگان

 

محورها

 

-         برنامه ­ریزی فضایی شهری ایران

 

-         برنامه­ ریزی فضایی منطقه شهری

 

-         استقرار نظام شهری در ایران

 

-         مدیریت کلان­شهرها

 

 

 

اعضاء کمیته:

 

دکتر مظفر صرافی (دانشیار دانشگاه شهید بهشتی)، دکتر بهزاد ملک پور اصیل (استادیار دانشگاه شهید بهشتی)، دکتر سحر ندایی (استادیار دانشگاه شهید بهشتی)، دکتر مرتضی قورچی (استادیار دانشگاه شهید بهشتی)

 

 .....................................................................................................................................................................................

 

  کمیته مدیریت و حکمروایی شهری

دبیر کمیته جناب آقای دکتر سید یعقوب موسوی

 

محورها

 

-         ابعاد، مولفه ها و کاربست حکمروایی خوب شهری در شرایط ایران

 

-         ابعاد مدیریت شهر عدالت محور و ضرورت­ های شهر همگان

 

-         مدیریت حریم و مناطق کلانشهری در آینده جامعه شهری ایران

 

-         به سوی مدیریت یکپارچه شهری در ایران

 

 

 

اعضاء کمیته:

 

دکتر میثم بصیرت (عضو هیات علمی دانشگاه تهران)، دکتر غلامرضا کاظمیان (عضو هیات علمی دانشگاه طباطبایی و مدیرکل دفتر طرح های کالبدی وزارت راه و شهرسازی)، دکتر اسفندیار زبردست (عضو هیات علمی دانشگاه تهران)، دکتر ایرج اسدی (عضو هیات علمی دانشگاه مازندران)، دکتر حجت الله میرزایی (عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی)، دکتر محمدحسین بوچانی (رئیس مرکز مطالعات و برنامه­ ریزی شهر تهران)، دکتر نسیم چالاکی (مدیریت پژوهش­های راهبردی مرکز مطالعات و برنامه­ ریزی شهر تهران)، دکتر اشرف رحیمیان (عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور)

 

 

 .....................................................................................................................................................................................

 

  کمیته محیط زیست و توسعه پایدار شهری

دبیر کمیته جناب آقای دکتر محمدرضا مثنوی

 

محورها

 

-         اثرات فزاینده تغییرات آب و هوایی بر محیط زیست شهرها

 

-         عدالت محیط زیستی

 

-         تهدیدها و بحران های آینده شهری

 

-         تاب آوری و ریسک پذیری شهری

 

-         فناوری­ های آینده و انرژی های نوظهور در سیستم های شهری

 

 

 

اعضاء کمیته:

 

دکتر علی ترابیان (استاد دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران)، دکتر احمدرضا یاوری (دانشیار دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران)، دکتر اسماعیل صالحی (دانشیار دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران)، دکتر بهرام ملک محمدی (دانشیار دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران)، دکتر علی عسگری (دانشیار دانشگاه یورک کانادا-تخصص مدیریت بحران شرایط اضطرار)، مهندس محمد درویش (عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور)

 

 

 .....................................................................................................................................................................................

 

 

  کمیته آینده پژوهی شهری

دبیر کمیته جناب آقای دکتر رحیم سرور

 

محورها

 

-         آینده نگاری شهری

 

-         چشم­اندازسازی شهری

 

-         روندها و کلان­روندهای آینده شهری

 

-         شهرهای آینده در ایران

 

 

 

اعضاء کمیته:

 

خانم دکتر ادیب، دکتر حیدری، دکتر زالی،دکتر علی­زاده، دکتر نعمتی، دکتر امیرناظمی، دکتر ربانی، دکتر پورقربان، دکتر قاسمی

 

 .....................................................................................................................................................................................

 

  کمیته اجتماعی و فرهنگی شهری

دبیر کمیته جناب آقای دکتر مهرداد نوابخش

 

محورها

 

-         آسیب شناسی شهری

 

-         سرمایه اجتماعی شهری

 

-         اوقات فراغت شهری

 

-         جامعه پذیری شهری

 

-         سازمان های مردم نهاد

 

-         نهادهای شهری

 

 

 

اعضاء کمیته:

 

دکتر ابراهیم متقی (استاد دانشگاه تهران)، دکتر عباس مصلی نژاد (استاد دانشگاه تهران)، دکتر نعمت الله فاضلی، دکتر رضا صالحی امیری، دکتر سروش فتحی، دکتر مهدی مختارپور

 

 .....................................................................................................................................................................................

 

 کمیته اقتصاد شهری

دبیر کمیته جناب آقای دکتر حسینی مکارم

 

محورها

 

-         گردشگری شهری

 

-         درآمدهای پایدار تامین و نوآوری مالی

 

-         بانک در آینده

 

-         بیمه در آینده

 

-         اقتصاد مسکن شهری

 

-         کارآفرینان حوزه شهری

 

 

 

اعضاء کمیته:

 

دکتر رنجبر فلاح (دانشیار دانشگاه پیام نور)، دکتر نگین تاج (استادیار دانشگاه شهید بهشتی)، دکتر حمید ضرغام بروجنی (دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی)، دکتر کرد بچه (دانشیار دانشگاه الزهرا، رئیس پژوهشکده بیمه)، کمال اطهاری، دکتر نوابی (دانشیار دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات)

 

 .....................................................................................................................................................................................

 

 کمیته هوشمندسازی شهری

دبیر کمیته جناب آقای دکتر محمدرضا جلوخانی نیارکی

 

محورها

 

-         فن آوری های اطلاعات مکانی شهروندمحور

 

-         فن آوری اینترنت اشیا (IOT) در مدیریت شهری

 

-         هوشمندسازی شهرهای ایران

 

-         کسب و کار شهری هوشمند

 

 

 

اعضاء کمیته:

 

دکتر صادقی (دانشگاه سی جانگ کره جنوبی و دانشگاه خواجه نصیر)، دکتر میثم ارگانی (استادیار دانشگاه تهران)، دکتر نجمه سامانی (استادیار دانشگاه تهران)، دکتر مجید کیاورز (استادیار دانشگاه تهران)، دکتر قاجاری (استادیار دانشگاه نوشیروانی)

 

 

 .....................................................................................................................................................................................

 

 کمیته پدافند غیرعامل شهری

دبیر کمیته جناب آقای دکتر فتح الله شمسایی


محورها

 

-         جامعه ای آماده در برابر تهدیدات و شهروندان آگاه و مشارکت جو

-         صیانت از سرمایه‌های انسانی و حفاظت از زیرساخت های شهری

-         تداوم کارکردهای ضروری شهر و اداره امور مردم در شرایط بحران

-         دفاع همه‌جانبه، مردم- محوری و تاب آوری شهر در مقابل بحران

-         امنیت و نظم عمومی شهر

 

 

 

اعضاء کمیته:

 

............................