دکتر محمد ابراهیم مداحی


سوابق اجرائی، مسئولیتی دکتر مداحی :

– مدیر کل بازرسی ستاد مرکزی سپاه و بازرسی ویژه ستاد فرماندهی کل قوا

– مدیر کل تعاون و مدیر کل آموزش و تربیت بدنی وزارت دفاع و پشتیابی نیروهای مسلح

– مدیر کل تحقیقات و عضو شورای پژوهشی دانشگاه شاهد

– نماینده مجلس شورای اسلامی در دوره پنجم و مخبر و عضو هئیت رئیسه کمیسیون فرهنگ و آموزش عالی

– مشاور وزیر کار و امور اجتماعی، وزیر بازرگانی، رئیس سازمان غله کشور

– عضو گروه دوستی پارلمانی ایران و چین و کشوهای حاشیه خلیج فارس

– معاون امور مجلس، دولت و قوه قضائیه دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام

– رئیس کمیسون موارد خاص دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام

– رئیس هیئت رئیسه همایش های منطقه ای و تخصصی چشم انداز مجمع تشخیص مصلحت نظام و دانشگاه آزاد اسلامی

– رئیس سازمان صنایع و کشاورزی ایران

– رئیس فدراسیون شطرنج جمهوری اسلامی ایران، عضو هیئت رئیسه فدراسیون شطرنج آسیا، عضو هیئت اجرایی فدراسیون جهانی شطرنج

– رئیس کمیسیون چشم انداز و نخبگان دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام

– رئیس و عضو هیئت رئیسه پژوهشکده تحقیقات راهبردی و کمیسیون چشم انداز

– رئیس پژوهشکده علوم رفتاری واحد دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

– معاون آموزشی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران

– رئیس دبیرخانه دائمی اقتصاد مقاومتی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام

 

سوابق علمی دکتر مداحی :

– دکتری روانشناسی از دانشگاه تهران و عضویت در هئیت علمی دانشگاه شاهد

– انجام ٣۵ پروژه پژوهشی و تحقیق علمی و ترجمه سه جلد کتاب علمی

– ارائه مقاله در سمینارهای ملی و منطقه ای و اخذ لوح تقدیر از مقام معظم رهبری و محافل علمی و دانشگاهی کشور

– عضو هئیت مدیره انجمن روان شناسی ایران

– طراح و بنیانگذار سازمان نظام روانشناسی جمهوری اسلامی ایران در مجلس شورای اسلامی

– بنیانگذار موسسه ملی نخبگان ایران

– مشاوره بیش از ده ها پایان نامه و طرح پژوهشی در مقاطع مختلف تحصیلی

– در حال اخذ مدرک فوق دکتری از دانشگاه مسکو با مشاوره رئیس آکادمی علمی تاجیکستان

*٣۵% جانباز و ۶٠ ماه حضور داوطلبانه در جبهه های جنگ .