تغییر زمان بندی کنگره
1398-09-03
تغییر زمان بندی کنگره

به اطلاع عزیزان می رساند، زمان بندی کنگره به شرح زیر تغییر پیدا کرد:


آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات
1398-11-20
 
تاریخ اعلام نتیجه داوری چکیده مقالات
1398-11-25
 
تاریخ شروع ارسال مقالات کامل
1398-11-26
 
آخرین مهلت ارسال مقالات کامل
1399-02-10
 
تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات
1399-02-15
 
آخرین مهلت ثبت نام برای حضور در کنگره
1399-03-05
 
تاریخ شروع کنگره
1399-03-20
 
تاریخ پایان کنگره
1399-03-22