1. تغییر زمان بندی کنگره
به اطلاع عزیزان می رساند، زمان بندی کنگره تغییر پیدا کرد
2. برگزاری کنگره آینده پژوهی و چشم اندازسازی شهری ایران
دی ماه امسال کنگره آینده پژوهی و چشم اندازسازی شهری ایران برگزار می شود.
3. فراخوان ارسال مقاله
روند دریافت مقالات کنگره آینده پژوهی و چشم انداز سازی ایران آغاز شد
4. نخستین کنگره آینده پژوهی و چشم انداز سازی شهری ایران رسما آغاز به کار کرد
به گزارش دبیرخانه نخستین کنگره بین المللی آینده پژوهی و چشم انداز سازی ایران، فرایند اجرایی برگزاری این کنگره رسما با انتشار فراخوان برگزاری آغاز شد.
5. فراخوان برگزاری کنگره
این کنگره به­‌منظور ایجاد زمینه علمی مناسب برای تدوین چشم­‌اندازسازی و آینده شهر و تحلیل نظام سیاست‌گذاری، برنامه‌­ریزی، تصمیم­‌سازی و بسترسازی تحقق طرح­‌های فرادست توسعه شهری کشور تشکیل می­‌شود.