نشانی ستاد برگزاری

تهران - خیابان سنایی - خیابان خدری(غربی) - پلاک 22(24) - واحد 4


 

پست الکترونیک

contactus@icuv.ir

 

شماره تماس

021-88849409

021-88848561

021-88848537


 

شماره دورنگار

021-88822032


 

Refresh Code