نظر به شهری شدن جهان و اهمیت بررسی و تبیین چالش‌های حوزه شهری در ایران تصمیم بر آن شد تا در جهت هم‌افزایی وجریان‌سازی برای تولید فکر، تقویت فضای گفتمانی در این عرصه، ارزیابی اقدامات اندیشمندان حوزه‌های دانشگاهی و مدیران اجرایی و همچنین استفاده حداکثری از ظرفیت‌های علمی دانشگاهی و صاحبان اندیشه با رویکرد آینده‌پژوهی؛ به پیشنهاد کارگروه چشم‌انداز شهری  کمیسیون چشم‌انداز و امور نخبگان مجمع تشخیص مصلحت نظام، برگزاری کنگره‌ای بین‌المللی در این راستا در دستور کار قرار گیرد.

تولید سرفصل سیاست‌های کلی توسعه شهری، احصاء متغییرهای اصلی راهبردهای چشم‌انداز توسعه شهری، ترسیم تصویر انواع آینده‌ها از وضعیت شهری ایران و تبادل‌های تجاری موفق ملی و بین‌المللی ازجمله اهداف اصلی این کنگره است.  

کنگره مذکور با حضور سران قوا و مدیران عالی کشور، مدیران شهری، دانشگاهیان و کارآفرینان حوزه شهری و همچنین با حضور میهمانان خارجی، با رویکردی آینده‌نگارانه و با ایجاد فضایی علمی برای ارائه دستاوردهای نوین فکری، در همکاری علمی با دانشگاه تهران، دانشگاه شهید بهشتی تهران، دانشگاه آزاد علوم تحقیقات تهران، پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام و پژوهشکده چشم‌انداز و آینده‌پژوهی در دی‌ماه سال جاری آغاز به‌کار خواهد کرد و تا حصول دستیابی به‌تمامی مأموریت‌های علمی ادامه خواهد داشت.

همچنین نمایشگاهی با عنوان دستاوردهای خدمات و مدیریت شهری در جنب کنگره مذکور برپا می‌شود.


 دکتر سید علی موسوی نور 

دبیر اجرایی نخستین کنگره آینده‌پژوهی و چشم‌انداز سازی شهری ایران