محورهای اصلی کنگره

 

 .....................................................................................................................................................................................

 

 

کمیته زیرساخت­های شهری

 

محورها

 

-         شبکه ارتباطی، حمل و نقل و ترافیک شهری

 

-         تاسیسات شهری (آب، فاضلاب، برق و غیره)

 

-            مدیریت یکپارچه زیرساخت­ها

 

-              تجهیزات شهری

 

 

 .....................................................................................................................................................................................

 

 کمیته برنامه­ ریزی شهری

 

محورها

 

-         برنامه ­ریزی فضایی شهری ایران

 

-         برنامه­ ریزی فضایی منطقه شهری

 

-         استقرار نظام شهری در ایران

 

-        مدیریت کلان­شهرها

 

 

 .....................................................................................................................................................................................

 

  کمیته مدیریت و حکمروایی شهری

 

محورها

 

-         ابعاد، مولفه ها و کاربست حکمروایی خوب شهری در شرایط ایران

 

-         ابعاد مدیریت شهر عدالت محور و ضرورت­ های شهر همگان

 

-         مدیریت حریم و مناطق کلانشهری در آینده جامعه شهری ایران

 

-         به سوی مدیریت یکپارچه شهری در ایران

 

 

 .....................................................................................................................................................................................

 

  کمیته محیط زیست و توسعه پایدار شهری

 

محورها

 

-         اثرات فزاینده تغییرات آب و هوایی بر محیط زیست شهرها

 

-         عدالت محیط زیستی

 

-         تهدیدها و بحران های آینده شهری

 

-         تاب آوری و ریسک پذیری شهری

 

-         فناوری­ های آینده و انرژی های نوظهور در سیستم های شهری

 

 

 .....................................................................................................................................................................................

 

  کمیته آینده پژوهی شهری

 

محورها

 

-         آینده نگاری شهری

 

-         چشم­اندازسازی شهری

 

-         روندها و کلان­روندهای آینده شهری

 

-         شهرهای آینده در ایران

 

 

 .....................................................................................................................................................................................

 

  کمیته اجتماعی و فرهنگی شهری

 

محورها

 

-         آسیب شناسی شهری

 

-         سرمایه اجتماعی شهری

 

-         اوقات فراغت شهری

 

-         جامعه پذیری شهری

 

-         سازمان های مردم نهاد

 

-         نهادهای شهری

 

 

 .....................................................................................................................................................................................

 

 کمیته اقتصاد شهری

 

محورها

 

-         گردشگری شهری

 

-         درآمدهای پایدار تامین و نوآوری مالی

 

-         بانک در آینده

 

-         بیمه در آینده

 

-         اقتصاد مسکن شهری

 

-         کارآفرینان حوزه شهری

 

 

 .....................................................................................................................................................................................

 

 کمیته هوشمندسازی شهری

 

محورها

 

-         فن آوری های اطلاعات مکانی شهروندمحور

 

-         فن آوری اینترنت اشیا (IOT) در مدیریت شهری

 

-         هوشمندسازی شهرهای ایران

 

-         کسب و کار شهری هوشمند

 

 

 .....................................................................................................................................................................................

 

 کمیته پدافند غیرعامل


محورها

 

-         جامعه ای آماده در برابر تهدیدات و شهروندان آگاه و مشارکت جو


-         صیانت از سرمایه‌های انسانی و حفاظت از زیرساخت های شهری


-         تداوم کارکردهای ضروری شهر و اداره امور مردم در شرایط بحران


-         دفاع همه‌جانبه، مردم- محوری و تاب آوری شهر در مقابل بحران


-         امنیت و نظم عمومی شهر